بایگانی برچسب ها: Slump Test

اسلامپ چیست و نحوه انجام آزمایش اسلامپ به چه صورت است؟

اسلامپ معیاری برای ارزیابی میزان کارآیی و روانی بتن تازه است. روانی بتن، قابلیت بتن تازه مخلوط شده برای جریان یافتن است. کلمه کارایی به سهولت در ریختن، قابلیت تراکم، سهولت در پرداخت بتن و مقاومت در برابر جدا شدگی اطلاق می‌شود. ناب‌سیویل؛ با هیچ آزمایشی نمی‌توان میزان کارایی بتن را به صورت مستقیم تعیین […]

مطالب تصادفی

بیشترین بازدید