بایگانی برچسب ها: برش پانچ

برش پانچ چیست؟ برای کنترل برش پانچ چه مواردی رعایت گردد؟

برش پانچ نوعی شکست در دالهای بتن مسلح می‌باشد که به واسطه بارهای متمرکز ایجاد می‌گردد. در دالهای تخت، برش پانچ در محل اتصال ستون‌ها به دال رخ می‌دهد. این شکست به علت نیروی برشی ایجاد می‌شود. بارهای تمرکزی ایجاد شده در یک مساحت کوچک در اطراف ستون و محل اتصال آن با دال باعث […]

مطالب تصادفی

بیشترین بازدید